کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز)

مشخص نشده
مشخص نشده
14
word
100 KB
4600
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز)

  مقدمه

      امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستم  "ABC"1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات  و محصولات می کند.

   اهمیت پژوهش:

  در وضعیت رقابتی موجود یکی از عوامل مهمی که باعث موفقیت هر سازمانی در رسیدن به اهداف خود می گردد، دسترسی به اطلاعات صحیح و مطلوب می باشد. در این میان اطلاعات مالی و هزینه یابی در هر سازمانی جایگاه خاصی دارد. اهمیت این اطلاعات به این دلیل است که به حیات و دوام سازمانها بستگی دارد و بدون شک بیشتر سازمانها بدون سودآوری و داشتن عملکردی موفق جایگاهی را در دنیای امروزی نخواهند داشت. این مسأله در فعالیتهای خدماتی از آنجا که بیشتر عناصر تشکیل دهنده آن افراد و انسانها می باشند اهمیت زیادی دارد. در سیستم هزینه یابی فعلی بیمارستانی کشور، از آنجا که این سیستم بدون توجه به سودآوری و منافع مادی جهت ارائه خدمت به افراد جامعه خصوصاً اقشار کم درآمد ایجاد شده است تا به حال توجه کافی به درآمدها و هزینه های عملیاتی این موسسات نگردیده است واز طرفی کمکهای مالی و فیزیکی دولت نیز بدون ارزیابی عملکرد واقعی این بیمارستانها اعطا گردیده است.  از این رو برای دستیابی به این خواسته مهم، ارائه یک سیستم مناسب هزینه یابی امری ضروری و لازم است وباید به آن توجه خاص مبذول گردد. اهمیت سیستم بکارگرفته شده در محاسبه هزینه های بیمارستان به این دلیل است که این سیستم می تواند با دسته بندی واستانداردسازی فعالیتها، اطلاعاتی را تهیه کند که به واسطه آن می توان منابع و ظرفیتهای بلا استفاده موجود سازمانی را شناسایی کرد و با کاهش این ظرفیتها و بکارگیری آن در سایر فعالیتها، هزینه ارائه خدمات را کاهش داد. از طرفی سیستم پیشنهادی می تواند اطلاعاتی را تهیه کند که به واسطه آن بتوان برنامه ریزی مالی و بودجه بندی (BFP)[1]، برنامه ریزی مواد و امکانات مورد نیاز(MRP)[2]، برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز (CRD)[3]،برنامه ریزی تجهیزات(ERP) [4]، و برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز  (PRP)[5] را به نحوی مناسب و بهینه ای انجام داد. بنابراین با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ضمن  محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات  این سیستم به عنوان مبنا اجرا و بکارگیری سایر سیستمهای ذکر شده می گردد که با طراحی این سیستم در محل مورد مطالعه، انتظار می رود به این منافع دست یابیم.

   

   اهداف پژوهش:

   

  مهمترین اهداف این پژوهش در دو بعد اصلی قابل طرح می باشد که عبارت است از: 1-اهداف کلی که شامل مفاهیم و مبانی نظری سیستم ABC می باشد و       2- اهداف جزئی که شامل ارائه راه حلها و اقدامات مؤثر با توجه به محل اجرای سیستم پیشنهادی است. از نقطه نظر کلی مهمترین اهداف این تحقیق عبارتند از:

  1-ارائه یک الگوی مناسب برای تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران، با توجه به اینکه سیستم پیشنهادی قادر است، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را به نحو صحیحی محاسبه کند.

  2-قرار دادن اطلاعات صحیح و بموقع با هزینه مناسب بر اساس سطوح تصمیم گیری برای مدیران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات نظام بیمارستانی.

  3-بهبود کیفیت تصمیم گیری در حوزه مدیریتی و عملیاتی و کاهش عدم اطمینان در تصمیم گیریها که عمدتاً ناشی از ضعف اطلاعاتی سیستم های موجود است.

  4-فراهم ساختن زمینه و اطلاعات اولیه برای طراحی نظام بودجه بندی بیمارستانی بر اساس فعالیت (ABBH).

  5-فراهم ساختن زمینه و اطلاعات اولیه برای مقایسه عملکردها [6]در بیمارستانهای مختلف و شناسایی نقاط ضعف و نارسایی درسیستم موجود.

  6-شناسایی ظرفیتهای بلااستفاده موجود در نظام بیمارستانی با توجه به اطلاعاتی که توسط سیستم پیشنهادی تهیه می گردد وارائه تصمیمات مناسب برای کاهش ظرفیتهای بلااستفاده و استفاده بهینه از منابع سازمانی موجود.

  7-استفاده از اطلاعات تهیه شده توسط سیستم ABC در راستای بکارگیری روشهای بهبود مستمر  سازمانی.

  علاوه بر اهداف کلی سایر اهداف جزئی این تحقیق عبارتند از:

  1-بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی موجود در محل مورد مطالعه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن.

  2-مقایسه تعرفه های وضع شده برای ارائه خدمات به بیماران از طریق سیستم پیشنهادی با سیستم موجود در محل مورد مطالعه.

  3-ارائه اطلاعات مناسب برای برنامه ریزی در فعالیتهای آینده بیمارستان از جمله تهیه و خرید مواد و امکانات مورد نیاز،نیروی انسانی و تخصص مورد نیاز و غیره.

  4-ارائه اطلاعات مناسب برای استانداردسازی و ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف بیمارستان در سالهای آینده.

  گل واژه ها

  محرک هزینه- تجزیه وتحلیل  فعالیت-مدیریت بر مبنای فعالیت یا  بودجه بندی بر مبنای فعالیت یا -ABB  معیارگذاری سازمانی

   

   ادبیات موضوع

   

     از اوایل دهه 50 میلادی، بررسی تعرفه های پزشکی در کالیفرنیا با بکارگیری روند کدگذاری، تهیه فرمت ها و فهرست بندی مناسبی آغاز شد بطوریکه در نتیجه بررسی دقیق آراء و نظرات جمع کثیری از پزشکان، ارزشهای نسبی ویژه ای فراهم گردید. اولین نتایج این مطالعات در سال 1956منتشر شد که برای طبقه بندی خدماتی که ارائه می گردید از یک کد سه رقمی با فهرست بندی ویژه ای استفاده شده بود. بعدها با توجه به نیازی که در تغییر این سیستم ایجادشد سیستم کدینگ سه رقمی به سیستم کدگذاری پنج رقمی تبدیل گردید تا برای اقداماتی که با پیشرفت پزشکی ابداع می شوند قابل استفاده باشند، بدین ترتیب سیستم کدگذاری استاندارد کالیفرنیا بصورت الگوی فعالیت پزشکی در بیشتر نقاط دنیا مطرح  گردید.

  سیستم کد گذاری تعیین ارزش خدمات،که بعدها در قالب کتابی تحت عنوان” ارزش گذاری مبنی بر خدمات” گسترش یافت، اولین بار در سال 1984انتشار پیدا کرد. که از آن زمان تاکنون این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع و استاندارد در محاسبه و تعیین هزینه های خدمات پزشکی و پیراپزشکی مورد استفاده قرار        می گیرد. در این کتاب ارزشهای نسبی با توجه به اطلاعات موجود در سوابق پزشکی و عنایت به یافته های ناشی از تحقیقات جدید تدوین شده است

 • فهرست و منابع روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

     الف)منابع فارسی

  رجبی،احمد،"طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت وتئوری محدودیتها(TOC )جهت استفاده بهینه از منابع سازمانی با برنامه ریزی خطی عدد صحیح "(مطالعه موردی: کارخانجات صنعتی شاهد شیراز)،پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان1380، دانشگاه شیراز.

  2-رجبی،احمد،"  طراحی  وترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) با سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت(ABM  )برای کنترل و اداره کردن منابع بیمارستانی، مقاله ارائه شده در نخستین همایش مدیریت منابع بیمارستانی در تهران، دی ماه1381.

   3-رجبی،احمد،“کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تعیین بهای تمام شده“ مقاله ارائه شده در ششمین همایش کشوری حسابداری در اصفهان، آبان ماه1381. 

   4)نمازی، محمد،" بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت وملاحظات رفتاری آن،" بررسیهای حسابداری وحسابرسی،  سال هفتم، شماره 26 و،27 (زمستان و بهار 1378)، ص.ص. 106-71.

   

  ب)منابع لاتین                 

   

    1)Babed, M.and Balachandran ,”Cost Driver Optimization in Activity Based Costing,"The Accounting Review,(July 1993), PP.563-575.

  2)Bennett, P.,"ABM and the Procurement Cost Model," Management Accounting,(March 1996), PP. 28-32.

  3)Bromwich, M.,"Management Accounting: Pathway to Progress," Management Accounting,(April 1994),PP.39-44.

   4)Brinker, B,J,."Guide to Cost Management,"John Wiley and Sons INC,2000.

  5)Cooper, R.,"The Rise of Activity Based Costing,"part. Four"Journal of Cost Management,(Spring1989),PP. 20-26.

  6)Cooper, R. and Kaplan,R.S.,"ABC Measuring the Cost of  Resource Usage,"Accounting Horizons,(September 1992),PP 2-13.

  7)Cooper, R. and Kaplan,R.S.,"The Design of Cost Management System", Printice-Hall,1998.

  8) Cooper, R and Kaplan,R.S.,"Measure Costs Right:Make the Right Decission", Harvard Business Review, (September-Octobr 1998), PP. 96-103.

  9)Cooper, R. and Kaplan,R.S.,"Profit Priorites from ABC," Harvard Business Review,(May-June 1997),PP 1-13.

  10)Eldenburg, L & Soderstrom, N.,” Accounting System Management by Hospital Operating in a Changing Regularity Environment”, The Accounting Review.,August,1995.PP 23-41.

   11)Hilton, R,W,.Maher,M,M, &Selto,F,H,."Cost Management," McGraw Hill,2000.

  12)Horngren, C,T.,Foster,G., & Datar,S,M.,"Cost .Accounting A Managerial Emphasis,"Prentice Hall,2000.

   13)Ralph, A.,"Management Accountig Making it World Class organization," Butterworth Heinemann,1998.

   14)Turny, P."Activity Based Costing",Kogan Page,1997.

  15)West ,T & West, D., “Applying ABC to Healthcare”,Management Accounting,1997, PP 22-33.

پروپوزال در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), گزارش سمینار در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), تز دکترا در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), رساله در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), پایان نامه در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), تحقیق در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), مقاله در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), پروژه دانشجویی در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), تحقیق دانشجویی در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), مقاله دانشجویی در مورد روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز), پروژه دانشجویی درباره روش تحقیق طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز)

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول